Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
wtorek, 31 grudnia 2019
Herb / logo podmiotu Urząd Gminy Nowa Sól
67-100 Nowa Sól, ul. Moniuszki 3a
tel. (68) 387 20 16, 387 20 17, fax (68) 387 32 77
e-mail: sekretariat@gminanowasol.pl, http: www.gminanowasol.pl

Strona główna / Uchwały


normlany kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 

XLV Sesja Rady Gminy Nowa Sól z dnia 8 września 2010 roku

Uchwała Nr XLV/245/10 - w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 r.

Uchwała Nr XLV/246/10 - w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól.

Uchwała Nr XLV/247/10 - w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Nowa Sól nieruchomości gruntowej będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych położonej w Lubięcinie pod budowę zjazdu na drogę wojewódzką nr 315.

Oświadczenie Rady Gminy Nowa Sól - pobierz

 

XLVI Sesja Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 września 2010 roku

Uchwała Nr XLVI/248/10 - w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 r.

Uchwała Nr XLVI/249/10 - w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032 F w miejscowości Okopiec”.

Uchwała Nr XLVI/250/10 - w sprawie: powierzenia Gminie Nowa Sól-Miasto zadania zarządzania publiczną drogą gminną.

 

XLVII Sesja Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 października 2010 roku

Uchwała Nr XLVII/251/10 - w sprawie: zmiany do Statutu Gminy Nowa Sól.

Uchwała Nr XLVII/252/10 - w sprawie: zmian do Uchwały Nr VII/49/03 z dnia 30 czerwca 2003r. dotyczącej utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kiełczu oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kiełczu.

Uchwała Nr XLVII/253/10 - w sprawie: zmian do Uchwały Nr XXIX/141/08 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty targowej oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XLVII/254/10 - w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 r.

Uchwała Nr XLVII/255/10 - w sprawie: aktualności studium i planów miejscowych.

Uchwała Nr XLVII/256/10 - w sprawie: wysokości opłaty stawki targowej.

Uchwała Nr XLVII/257/10 - w sprawie wysokości opłaty stawki miejscowej.

Uchwała Nr XLVII/258/10 - w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.

Uchwała Nr XLVII/259/10 - w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Nowa Sól.

Uchwała Nr XLVII/260/10 - w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowe Żabno.

Uchwała Nr XLVII/261/10 - w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jodłów.

Uchwała Nr XLVII/262/10 - w sprawie: przystąpienia Gminy Nowa Sól do realizacji projektu systemowego pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach Priorytetu IX Poddziałania 9.1.2 POKL.

Uchwała Nr XLVII/263/10 - w sprawie: Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawamiejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

XLVIII Sesja Rady Gminy Nowa Sól z dnia 8 listopada 2010 roku  

Uchwała nr XLVIII/264/10 - w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Nowa Sól.

Uchwała nr XLVIII/265/10 - w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Nowa Sól nieruchomości gruntowej będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych położonej w Lubieszowie pod budowę boiska sportowego z szatnią, sali wiejskiej, placu zabaw i parkingu wraz z drogą dojazdową.

Uchwała nr XLVIII/266/10 - w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Nowa Sól.

Uchwała nr XLVIII/267/10 - w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2013.

Uchwała nr XLVIII/268/10 - w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków ich funkcjonowania.

Uchwała nr XLVIII/269/10 - w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Nowa Sól z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku.

Uchwała nr XLVIII/270/10 - w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 r.

 

 

 

 

 

 
Data wytworzenia: 2010-10-08
Data udostępnienia: 2010-10-08
Ilość wyświetleń: 4019
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Alicja Kostrzewska

 << Przejdź do strony 6   [ strona: 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | z 34 ]   Przejdź do strony 28 >>   
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x