Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
wtorek, 31 grudnia 2019
Herb / logo podmiotu Urząd Gminy Nowa Sól
67-100 Nowa Sól, ul. Moniuszki 3a
tel. (68) 387 20 16, 387 20 17, fax (68) 387 32 77
e-mail: sekretariat@gminanowasol.pl, http: www.gminanowasol.pl

Strona główna / Uchwały


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 

XXXIX zwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 28. Lutego 2006 r.

 • Uchwała Nr XXXIX/188/06 - w sprawie zmian do Uchwały Nr XXV/132/05 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 lutego 2005 roku dotyczącej określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.
 • Uchwała Nr XXXIX/189/06 - w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXXIV/165/05 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 września 2005 r. dotyczącej przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól obejmującego teren w obrębie wsi Lubieszów.
 • Uchwała Nr XXXIX/190/06 - w sprawie zmiany do uchwały nr XXXVIII/183/05 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatku do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Rada Gminy Nowa Sól.
 • Uchwała Nr XXXIX/191/06 - w sprawie zmian do uchwały Nr XXXVIII/184/05 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 grudnia 2005r w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności i wskazania organów do tego uprawnionych.
 • Uchwała Nr XXXIX/192/06 - w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 • Uchwała Nr XXXIX/193/06 - w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól obejmującego teren w obrębie wsi Lelechów, Lubieszów i Wrociszów.
 • Uchwała Nr XXXIX/194/06 - w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Nowa Sól nieruchomości gruntowej będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.
 • Uchwała Nr XXXIX/195/06 - w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Nowa Sól nieruchomości gruntowej będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.

 • Uchwała Nr XXXIX/196/06 - w sprawie ustalenia szczegółowych wymagań i warunków utrzymania czystości na terenie Gminy Nowa Sól.
 • Uchwała Nr XXXIX/197/06 - w sprawie wskazania Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyborowie jako jednostki budżetowej Gminy, która utworzy rachunek dochodów własnych.

XL zwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 24. Kwietnia 2006 r.

 • Uchwała Nr XL/199/06 - w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005 oraz udzielenia absolutorim Wójtowi Gminy Nowa Sól.
 • Uchwała Nr XL/200/06 - w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok - załącznik
 • Uchwała Nr XL/201/06 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 • Uchwała Nr XL/202/06 - w sprawie zmian do uchwały nr XXV/132/05 z dnia 28 lutego 2005r. dotyczącej określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za uslugi opiekuńcze.
 • Uchwała Nr XL/203/06 - w sprawie zmiany do Uchwały nr XXIX/145/03 z dnia 6 maja 2005r. w sprawie regulaminu udzielanaia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
 • Uchwała Nr XL/204/06 - w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Nowa Sól na 2006 rok.

XLI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 24. Kwietnia 2006 r.

 • Uchwała Nr XLI/205/06 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania:„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubięcinie wraz z rurociągami technologicznymi i sieciami – etap I”
 • Uchwała Nr XLI/206/06 - w sprawie wskazania Publicznego Gimnazjum w Lubięcinie jako jednostki budżetowej Gminy, która utworzy rachunek dochodów własnych.

XLII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 28. czerwca 2006 r.

 • Uchwała Nr XLII/207/06 - wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem "in blanco"prawidłowego wydatkowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
 • Uchwała Nr XLII/208/06 - w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.
 • Uchwała Nr XLII/209/06 - w sprawie zmian do uchwały budżetowj na rok 2006 nr XXXVIII/186/05
 • Uchwała Nr XLII/210/06 - w sprawie okkreślenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2006
 • Uchwała Nr XLII/211/06 - w sprawie zmiany do uchwały nr XXXIX/198/06 z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 • Uchwała Nr XLII/212/06 - w sprawie zmian do uchwały nr XL/210/06 z dnia 24 marca 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego długoterminowego.
 • Uchwała Nr XLII/213/06 - w sprawie zmian do Uchwały nr XLI/205/06 z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania:„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubięcinie wraz z rurociągami technologicznymi i sieciami – etap I”
 • Uchwała Nr XLII/214/06 - w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej o nr 003711 F w miejscowości Przyborów
 • Uchwała Nr XLII/215/06 - nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa –Lasy Państwowe działek o nr. geodezyjnych 617 i 1075 stanowiące drogę, położonych miejscowości Przyborów.
 • Uchwała Nr XLII/216/06 - w sprawie ustalenia szczegółowych wymagań i warunków utrzymania czystości na terenie gminy Nowa Sól
 • Uchwała Nr XLII/217/06 - w sprawie skargi Pana Edmunda Kondrackiego na bezczynność Wójta Gminy.

XLIII zwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 31.sierpnia 2006 r.

XLIV zwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 27.września 2006 r.

 • Uchwała nr XLIV/224/06 - w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XI/75/99 z dnia 29 września 1999 r.
 • Uchwała nr XLIV/225/06 - w sprawie zmiany do uchwały Nr XLIII/221/06 z dnia 31 sierpnia 2006r dotyczacego pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej
 • Uchwała nr XLV/226/06 - w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za I półrocze
 • Uchwała nr XLIV/227/06 - w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok
 • Uchwała nr XLIV/228/06 - w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Nowa Sól - Misato zadań publicznych [załącznik ]
 • Uchwała nr XLIV/229/06 - w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Nowa sól nieruchomości gruntowej na realizację inwestycji celu publicznego - budowa oczyszczalini scieków dla miejscoiwości Lubięcin
 • Uchwała nr XLIV/230/06 - w sprawie rozpatrzenia skargi pana mariana haniszewskiego na działalnosć Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Lubiecie
 • Uchwała nr XLIV/231/06 - w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Matyldy Horbaczewskiej

XLV zwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 24.października 2006 r.

 • Uchwała nr XLV/232/06 - w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok - załącznik nr 2,załącznik nr 4
 • Uchwała nr XLV/233/06 - w sprawie: zmiany do uchwały Nr XXXIV/165/05 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 września 2005 r. dotyczącej przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól obejmującego teren w obrębie wsi Lubieszów.
 • Uchwała nr XLV/234/06 - w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól.
 • Uchwała nr XLV/235/06 - w sprawie : ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Rada Gminy Nowa Sól.
 
Data wytworzenia: 2006-10-31
Data udostępnienia: 2006-10-31
Ilość wyświetleń: 3980
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Agnieszka Morawska

[ strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | z 34 ]   Przejdź do strony 17 >>   
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x