Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
wtorek, 31 grudnia 2019
Herb / logo podmiotu Urząd Gminy Nowa Sól
67-100 Nowa Sól, ul. Moniuszki 3a
tel. (68) 387 20 16, 387 20 17, fax (68) 387 32 77
e-mail: sekretariat@gminanowasol.pl, http: www.gminanowasol.pl

Strona główna / Uchwały


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 

XXX Sesja Rady Gminy Nowa Sól z dnia 26 lutego 2009r

Uchwała Nr XXX/157/09 - w sprawie: zmiany do Uchwały nr IX/24/07 dotyczącej aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Przyborowie i nadania jej Statutu.

Uchwała Nr XXX/158/09 - w sprawie: utraty mocy Uchwały Nr XIV/51/07 dotyczącej upoważnienia Przewodniczącego Rady do dokonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.

Uchwała Nr XXX/159/09 - w sprawie: realizacji projektu inwestycyjnego pn.: „Gospodarka wodno- ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych”.

Uchwała Nr XXX/160/09 - w sprawie: zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Lipiny.

Uchwała Nr XXX/161/09 - w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy złożonej przez rodziców dzieci uczęszczających do szkół poza terenem Gminy Nowa Sól.

XXXI Sesja Rady Gminy Nowa Sól z dnia 31 marca 2009r

Uchwała Nr XXXI/162/09 - w sprawie: zmiany do Statutu Gminy Nowa Sól.

Uchwała Nr XXXI/163/09 - w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól obejmującego działki nr 172/5 do 172/15 i 172/17 do 172/27 w obrębie wsi Jodłów

Uchwała Nr XXXI/164/09 - w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.

Uchwała Nr XXXI/165/09 - w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Nowa Sól nieruchomości gruntowej będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych położonej w Przyborowie.

XXXII Sesja Rady Gminy Nowa Sól z dnia 22 kwietnia 2009r

Uchwała Nr XXXII/166/09 - w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól.

Uchwała Nr XXXII/167/09 - w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.

Uchwałą Nr XXXII/168/09 - w sprawie: zaciągnięcia kredytu obrotowego długoterminowego

Uchwała Nr XXXII/169/09 - w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Nowa Sól nieruchomości gruntowej będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych położonej w Dąbrownie.

Uchwała Nr XXXII/170/09 - w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowa Sól za 2008 rok

XXXIII Sesja Rady Gminy Nowa Sól z dnia 24 czerwca 2009r

Uchwała Nr XXXIII/171/09 - w sprawie: powierzenia Gminie Nowa Sól-Miasto zadania zarządzania publiczną drogą gminną.

Uchwała Nr XXXIII/172/09 - w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na udziałach wniesionych do MZGK Sp. z o.o.

Uchwała Nr XXXIII/174/09 - w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.


Uchwała Nr XXXIII/175/09 - w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól.

Uchwała Nr XXXIII/176/09 - w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Lubieszowa, gmina Nowa Sól, obejmującego działki nr ewid. 242/2 i 242/3

Uchwała Nr XXXIII/177/09 - w sprawie: stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól obejmującego działki nr 96, 97 i 100 oraz części działki nr 255 w obrębie wsi Lubieszów z ustaleniami studium.

Uchwała Nr XXXIII/178/09 - w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Lubieszowa, gmina Nowa Sól, obejmującego działki nr ewid. 96, 97,100 oraz część działki nr 255.

Uchwała Nr XXXIII/179/09 - w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr XXXIII/180/09 - w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Nowa Sól.

Uchwała Nr XXXIII/181/09 - w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela pracujących w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Sól oraz sposób rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

Uchwała Nr XXXIII/182/09 - w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Nowa Sol na 2009 rok.

Uchwała Nr XXXIII/183/09 - w sprawie ustalenia zasad zarządzania i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz uchwalenia regulaminu porządkowego cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy Nowa Sól.

Uchwała Nr XXXIII/184/09 - w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Nowa Sól.

 

 
Data wytworzenia: 2009-04-29
Data udostępnienia: 2009-04-29
Ilość wyświetleń: 2976
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Alicja Kostrzewska

 << Przejdź do strony 1   [ strona: 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | z 34 ]   Przejdź do strony 23 >>   
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x